Slovník pojmov

Digitálna tlač

Digitálna tlač výrazne znižuje časovú náročnosť tlačového procesu, pretože nevyžaduje prípravu tlačových foriem. Súbor s predlohou odosielame z počítača priamo do tlačiarenského stroja. Tento spôsob tlače poskytuje spravidla o niečo slabšiu kvalitu, ako tomu je pri ofsetovej tlače, avšak tento rozdiel sa priebežne znižuje. Prípravné práce zahŕňajú kontrolu súboru s tlačovými dátami spočívajúce predovšetkým v kontrole správneho dátového formátu, okrajov predlohy a použitých fontov.

Najrozšírenejšie typy digitálnej tlače sú laserové a atramentové tlače.

Digitálna metóda tlače je vhodná pre tlač menších nákladov, ako napr. vizitky, plagáty, pohľady a pozvánky. Hranice ekonomickej výhodnosti objemu digitálnej tlače sa však neustále zvyšujú a súčasne rastie s ňou aj kvalita tlače.

Ofsetová tlač

Nepriamy spôsob tlače, pri ktorom sa farba z tlačiarenskej formy nanáša najprv na valec potiahnutý gumou a odtiaľ sa prenáša na papier. Gumový valec, vďaka svojej priľnavosti umožňuje kvalitnú tlač na menej hladké materiály, ako napr.: na látku, na hrubý papier, alebo na drevo. Názov „offset“ je anglického pôvodu a znamená „nepriame“. Ofset je tlačou z plochy, pretože tlačiace aj netlačiace miesta sa nachádzajú na rovnakej úrovni na tlačovej forme. Ofsetová tlač funguje na princípe vzájomnej odpudivosti farieb, ktoré sú mastné, a vody, ktorá pokrýva netlačiace miesta tlačovej formy.

V porovnaní s digitálnou tlačou je ofset ekonomicky výhodný pre tlač vysokých nákladov, ako napr.: noviny, časopisy a knihy. Ďalšou výhodou je lepšia kvalita tlače najmä pre väčšie plochy.

Solventná tlač

Technológia digitálnej tlače, ktorá využíva solventný atrament. Solventný atrament obsahuje ako nosič farby riedidlo. Po odparení riedidla z povrchu sa farbivo prilepí k podkladu. Ide o veľmi trvanlivú a odolnú tlač, ktorá sa využíva hlavne na výrobu vonkajších reklamných bannerov. Kvalita tlače je o niečo slabšia ako u niektorých iných digitálnych technológiách, ale pri banneroch sa nepredpokladá pohľad z príliš malej vzdialenosti, a preto je využitie vo väčšine prípadov postačujúce.

RGB

R (red) = červená, G (green) = zelená, B (blue) = modrá. Tieto farby sú využité pri aditívnom miešaní farieb. Zmiešaním všetkých farieb dostaneme farbu bielu. Tento princíp sa môže použiť pre zobrazovanie farieb v počítačových monitoroch, televíziách a digitálnych fotografiách.

CMYK – farbotlač zo štyroch farieb

C = azúrová (Cyan), M = purpurová (Magenta), Y = žltá (Yellow), K = čierna („Key“). Štyri základné farby používané pre farebnú tlač. Pre získanie ďalších farieb sa využíva princíp subtraktívneho miešania farieb, pri ktorom výsledná farba obsahuje iba také farebné rozlíšenia, ktoré pôvodné farby neobsahujú. Teoreticky by stačili iba tri farby CMY, ale vzhľadom na to, že zmiešaním troch farieb dostaneme farbu nie úplne čiernu a tiež aj z ekonomických dôvodov sa používa aj čierna farba.

DTP

Desktop publishing. Využitie počítača pre prípravu tlačových podkladov vrátane samotného grafického návrhu.

Bigovanie

Pred ohnutím sa na požadovanom mieste vytvorí pomocou lisu ryha, ktorá zabráni nerovnému ohybu. Používa sa pre gramáž nad 170g/m2.

Ryhovanie

Prelis v mieste, kde bude tlačený materiál ohnutý.

Laminácia

Obojstranné pokrytie tlačeného materiálu tvrdou, lesklou alebo matnou fóliou.

Parciálny UV lak

Lesklý lak je aplikovaný iba na niektoré časti produktu. Ostatné miesta môžu byť pokryté matným lakom. Týmto spôsobom, pomocou dvoch rôznych lakov získame efektnú povrchovú úpravu.

PDF/X

Pravidlá pre vytvorenie formátu PDF vhodného pre tlač. Štandard obsahuje všetky potrebné informácie pre tlač, vrátane fontov, a naopak neobsahuje informácie, ktoré sú pre tlač zbytočné. Jedným z najpoužívanejších formátov tohto štandardu je PDF/X-1a: 2001. Tlačové podklady uložené v tomto formáte obsahujú všetky potrebné fonty. Farby sú prevedené do režimu CMYK a prípadne sú používané ďalšie priame farby.

Spad

Je technika tlače, pri ktorom chceme, aby grafické elementy dosahovali po orezaní až k čistému okraju tlačeného materiálu. Aby sa zabránilo bielym miestam pri okrajoch je podklad pripravený tak, že grafický motív čistého okraja presahuje a súčasne je určená aj šírka orezu.

Špígl

Rozloženie stránok s uvedenými miestami pre jednotlivé články, reklamu a pre ďalšie redakčné alebo iné bloky. Používa sa predovšetkým v prípade novín, časopisov a katalógov pre rozvrhnutie obsahu na jednotlivé stránky.

Cicero

Jednotka typografickej mernej sústavy. 1 cicero = 12 typografických bodov = 4,512 mm. 1 typografický bod = 1 didot = 0,376 mm.

Tlačiarensky škriatok

Chyba tlače, za ktorú je vinný malý škriatok, ktorý vystrája v tlačiarni a zlomyseľne zasahuje do obsahu tlačených predlôh. Keď sa nikto nepozerá, tak napr. maže písmená, pridáva hrúbky alebo prehadzuje slová, vety či obrázky. Tento nevyspytateľný tvor je postrachom nie len tlačiarov, ale predovšetkým redakcií, ktorý s ním vedú večný boj.

PANTONE

Normovaný vzorkovník farieb zavedený spoločnosťou rovnakého mena. Je využívaný pre určenie presného odtieňu farby, napr. v grafickom manuály pre určenie farby loga a ďalších grafických prvkov firemnej identity.

Twin Wire

Dvojitá krúžková väzba používaná v prípade kalendárov a blokov.

UV lak

Zušľachtenie povrchu tlačeného materiálu lakom, ktorý je následne vytvrdnutý pôsobením ultrafialového žiarenia

Disperzný lak

Disperzný lak sa používa všade, kde tlačený materiál prichádza do kontaktu s potravinami.

Didot

Základná typografická jednotka. 1 didot = 0,376 mm. Jednotku zaviedol koncom 18. storočia francúzsky typograf Jean Ambroise Didot. Používa sa spolu s odvodenou jednotkou „cicero“, napr. pre stanovenú šírku písma.

Gramáž

Udáva hmotnosť 1 m2 papiera. Napríklad klasický kancelársky papier A4 máva gramáž 80g/m2.

Väzby

Pre rôzne druhy väzby kníh, katalógov, brožúr, blokov a ďalších produktov skladajúcich sa z väčšieho počtu listov papiera sa používa označenie s písmenom V.

Napríklad:

V1 – väzba zošívaná

V2 – väzba lepená